Pożyczka do 500 000 zł – MPI2

Informujemy, że w dniu 29.10.2021 r. WARP Sp. z o.o. zawiesza przyjmowanie wniosków w zakresie Instrumentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna2
(wnioski do 500.000,00 zł)
Wnioski można składać w Sekretariacie WARP Sp. z o.o. do piątku do godz. 16:00.
W przypadku wysłania wniosku przez e-mail lub pocztą tradycyjną liczy się data nadania.

Pożyczka unijna NA START
STARTUP

 • mikro lub małe firmy;
 • istniejące do 24 miesięcy;
 • oprocentowanie roczne: 1,21%

Pożyczka unijna STANDARD
STANDARD Preferencyjny

 • mikro przedsiębiorstwa istniejące powyżej 24 miesięcy
 • małe przedsiębiorstwa istniejące powyżej 24 miesięcy, IS i WOF (pytaj w WARPie czy się kwalifikujesz)
 • oprocentowanie roczne od 1,21%

Pożyczka unijna STANDARD
STANDARD

 • małe przedsiębiorstwa
 • istniejące powyżej 24 miesięcy
 • oprocentowanie roczne od 1,81%

 

Pożyczka od 10 000 do 500 000 zł przyznawana jest na okres maksymalnie

84 miesięcy.

 

 

 

Na co?

Na środki trwałe inwestycyjne i obrotowe przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy.

Np:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług;
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających
 • wdrażanie innowacji; – finansowanie rozszerzenia działalności;
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów;

 

Pożyczek jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • zakup nieruchomości na wynajem,
 • wynagrodzenia,
 • reklama nie będąca środkiem trwałym,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;
  •  

Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń.

Ograniczenia w finansowaniu:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki;
  •  

 

Dla kogo?

   • zamierzasz być mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP, (średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pożyczki powyżej 100 000 zł)
   • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
   • masz oddział/siedzibę firmy w Wielkopolsce lub chcesz mieć i tutaj zamierzasz realizować swój projekt,
   • cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
   • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
   • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
   • nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis,
   • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia.

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

 

 

Nie wymagamy wkładu własnego!

 

 

 

Zabezpieczenie

Akceptujemy:

   • weksel własny in blanco – obowiązkowo,
   • poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych,
   • hipotekę na nieruchomości,
   • przelew wierzytelności,
   • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
   • inne przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

 

 

 

Wykonujesz wolny zawód?
Jesteś naszym stałym klientem?

 

Weź pożyczkę do 300 000 zł zabezpieczoną jedynie wekslem in blanco!

 

O szczegóły pytaj naszych doradców!

 

 

Przekonaj się czy dostaniesz pożyczkę i rozpocznij z nami bezpieczny biznes!

Nie pobieramy opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku!

 

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w

 

REGULAMINACH NA STRONIE WARP.ORG.PL

Wzory dokumentów do pobrania

 

Jeśli nie możesz pobrać pliku, proponujemy użycie innej przeglądarki – np.Mozilla Firefox.

 

JEREMIE2 – INICJATYWA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ WIELKOPOLSKICH FIRM – pozostałe informacje projektowe

Powrót do góry