Pożyczka do 2 300 000 zł – PI

W związku z wyczerpaniem środków, WARP Sp. z o.o. do odwołania zawiesza przyjmowanie wniosków w zakresie Instrumentu Finansowego – Pożyczka Inwestycyjna
(wnioski powyżej 500.000,00 zł).

Pożyczka unijna NA START
STARTUP

 • mikro, małe lub średnie firmy
 • istniejące do 24 miesięcy
 • oprocentowanie roczne: od 4,21%

Pożyczka unijna STANDARD

STANDARD Preferencyjny

 • mikro, małe i średnie firmy
 • istniejące powyżej 24 miesięcy,
  KOI (pytaj w WARPie czy się kwalifikujesz)
 • oprocentowanie roczne: od 1,21%

Pożyczka unijna STANDARD

STANDARD

 •  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 •  istniejące powyżej 24 miesięcy
 • oprocentowanie roczne: od 1,81%

 

Pożyczka od 500 000,01 do 2 300 000 zł przyznawana jest na okres maksymalnie

120 miesięcy.

 


Na co?

Na środki trwałe inwestycyjne i obrotowe przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy.

Np:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług;
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
 • finansowanie rozszerzenia działalności;
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów;

Pożyczek jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • zakup nieruchomości na wynajem,
 • wynagrodzenia,
 • reklama nie będąca środkiem trwałym,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;

Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń.

Ograniczenia w finansowaniu:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 30% pożyczki;


 

Dla kogo?

 • zamierzasz być mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP,
 • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
 • masz oddział/siedzibę firmy w Wielkopolsce lub chcesz mieć i tutaj zamierzasz realizować swój projekt,
 • cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
 • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
 • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis,
 • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia.

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

 

 

 

Nie wymagamy wkładu własnego!

 

 

 

Zabezpieczenie

Akceptujemy:

 • weksel własny in blanco – obowiązkowo,
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych,
 • hipotekę na nieruchomości,
 • przelew wierzytelności,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
 • inne przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

 

 

Wykonujesz wolny zawód?
Jesteś naszym stałym klientem?

 

Weź pożyczkę do 300 000 zł zabezpieczoną jedynie wekslem in blanco!

 

O szczegóły pytaj naszych doradców!


Przekonaj się czy dostaniesz pożyczkę i rozpocznij z nami bezpieczny biznes!

Nie pobieramy opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku!

 

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w 
REGULAMINACH DOSTĘPNYCH NA WARP.ORG.PL

 

Jeśli nie możesz pobrać pliku, proponujemy użycie innej przeglądarki – np.Mozilla Firefox.

 

JEREMIE2 – INICJATYWA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ WIELKOPOLSKICH FIRM – pozostałe informacje projektowe

 

Powrót do góry