UWAGA! Nabór zakończony z dniem 31.07.2020 r.

 

WARP Sp. z o.o. i WFR sp. z o.o. z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
podpisały Umowę, dzięki której WARP
ma w ofercie instrument wsparcia
dla wielkopolskich przedsiębiorstw POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA.

Pożyczka Płynnościowa to instrument, którym warto się zainteresować.
Jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy z Wielkopolski i stanowi
uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy rządowej.

Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy.
Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0%. Okres spłaty 72 miesiące. Karencja do 12 miesięcy.
Kwota pożyczki do 300.000,00 zł. Do 100.000,00 zł pod weksel.

Już teraz mamy dla Was 30 mln zł.
Korzystajcie, niech te środki pozwolą przetrwać Waszym firmom i zachować miejsca pracy!

Zapytaj o Pożyczkę Płynnościową!

e-mail: fundusz@warp.org.pl 

tel.: 61 65 06 362 lub 61 65 06 366 lub 61 65 06 333 lub 61 65 06 363

 

 

Poniżej prezentujemy podstawowe parametry produktu – Pożyczka Płynnościowa:

 • dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności)
 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego 
 • dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować 
 • kwota pożyczki do 300.000,00 zł
 • oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty
 • nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy
 • okres spłaty do 72 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym  i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące 
 • jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę
 • dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie
 • bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji
 • pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.:  kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku
 • termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki
 • termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki

 

Powrót do góry