W związku z wyczerpaniem środków
zostaje wstrzymany nabór wniosków w zakresie
Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10.03.2021 r. od godz.: 8:00 rozpocznie się nabór uzupełniający wniosków na Pożyczkę Płynnościową, dedykowaną przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Wnioski można pobrać ze strony www.warp.org.pl oraz pozyczkadlatwojejfirmy.pl.


Wnioski o Pożyczkę Płynnościową mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: wniosek-pp@warp.org.pl), poczty tradycyjnej lub osobiście (w dni robocze, w godz.: 8:00 – 15:00) w siedzibie WARP Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.

Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania alokacji środków.
Po przekroczeniu limitu nabór zostanie zamknięty.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu do siedziby WARP Sp. z o.o.

 

Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0%. Okres spłaty 72 miesiące. Karencja do 12 miesięcy.
Kwota pożyczki do 300.000,00 zł. Do 100.000,00 zł pod weksel.

 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji:

e-mail: fundusz@warp.org.pl 

tel.: 61 65 06 362 lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 333 lub 61 65 06 338

 

 

Poniżej prezentujemy podstawowe parametry produktu – Pożyczka Płynnościowa:

 • dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności)
 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego 
 • dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować 
 • kwota pożyczki do 300.000,00 zł
 • oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty
 • nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy
 • okres spłaty do 72 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym  i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące 
 • jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę
 • dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie
 • bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji
 • pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.:  kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku
 • termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki
 • termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki

 

Powrót do góry