Pożyczka na remont zabytku

Ceglarnia – wesela; wypoczynek; imprezy firmowe; sesje zdjęciowe.
Krzysztof Misiewicz

https://www.ceglarnia.com

Łączna kwota udzielonych pożyczek 800 000 PLN

Cel: remont, modernizacja budynku dworu wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowo-folwarcznego, położonego w Jarosławkach.